Premii

Premiul ACCES pe anul 2018

Costel-Ioan Cioban, Criza – secvență a dinamicii economice, Ed. Economică, București, 2018

Premiul ACCES pe anul 2017

Dragoș Huțuleac, Poveștile Bucovinei, Ed. Rovimed, Bacău, 2017

Premiul ACCES pe anul 2016

Dinu, V., Săvoiu, G., Dabija, D.C., (2016). A concepe, a redacta şi a publica un articol științific. O abordare în contextul cercetării economice, Editura ASE, București, 2016

 

Premiul ACCES pe anul 2015

Marius-Costel Eşi, Demarcaţie şi identitate într-o abordare transdisciplinară a nivelurilor de realitate,

Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2015

Premiile ACCES pe anul 2014

 

Gabriela-Liliana Cioban, Terţializarea: realităţi ale economiei moderne, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2014

Edith Mihaela Dobre, Polii de creştere şi integrarea economică, Ed. Sigma, Bucureşti, 2014

Liliana Scutaru, Investiţiile străine directe. Politici şi studii empirice în contextul dezvoltării durabile, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2014