Despre

Asociaţia are drept scop promovarea, sprijinirea, realizarea şi coordonarea

de activităţi care să contribuie la dezvoltarea judeţului din punct

de vedere economic, social, educaţional, cultural, ecologic, turistic.

 

    Pentru  realizarea acestui scop Asociaţia va avea următoarele obiective:

 

a) în domeniul educaţional

 • editarea de cărţi, publicaţii tipărite, în fomat  electronic şi online (cărţi, cursuri universitare, site-uri educaţionale, reviste ştiinţifice, reviste ale studenţilor şi elevilor, audiobook-uri);
 •  crearea şi dezvoltarea de organizaţii studenţeşti şi în mediul preuniversitar – firme exerciţiu (în domeniul turismului, marketingului, educaţional, relaţiilor internaţionale, voluntariatului etc.);
 • sprijinirea persoanelor interesate să se integreze pe piaţa muncii;
 • organizarea de cursuri de formare;
 • conceperea şi difuzarea de cursuri online (e-learning);
 • sprijinirea persoanelor interesate de dezvoltarea abilităţilor legate de artele vizuale.

b) în domeniul cultural

 • publicarea de reviste culturale
 • promovarea unor trupe de teatru, ansambluri artistice, formaţii de muzică, ale studenţilor şi elevilor, artişti, meşteri populari etc.

c) în domeniul turismului:

 • susţinerea campaniilor în mass-media, organizarea şi participarea la simpozioane, expoziţii, realizarea de materiale de specialitate (publicaţii în format tipărit sau electronic, broșuri, pliantepagini web, audiobook-uri etc.) în vederea promovării turistice a imaginii localităţilor cu potenţial turistic din judeţul Suceava, în ţară şi străinătate;
 • iniţierea şi derularea de proiecte de dezvoltare turistică locală şi regională, cu finanţări proprii şi accesarea de fonduri publice sau private, din ţară sau din străinătate;
 •  iniţierea de activităţi legate de dezvoltarea turismului.

d) în domeniul sprijinirii şi dezvoltării locale şi regionale

 • iniţierea şi implementarea de programe legate de promovarea imaginii judeţului Suceava şi a judeţelor limitrofe;
 •  sprijinirea planurilor de dezvoltare ale comunităţii locale;
 •  iniţierea şi derularea de proiecte de dezvoltare locală şi regională în domeniul economico-social, cu finanţări proprii, sau prin accesarea de fonduri publice sau private, din ţară sau din străinătate;
 • acordarea de consultanţă în domeniul educaţional, economic, managerial, marketing, juridic, administrativ, turistic şi cultural în scopul ridicării gradului de profesionalism şi competenţă a persoanelor interesate să-şi dezvolte o afacere.

e) în domeniul protecţiei mediului

 • iniţierea şi realizarea de proiecte legate de protecţia mediului în zonă;
 • coordonarea de  acţiuni de ecologizare;
 • instruirea membrilor activi, simpatizanţilor şi populaţiei în sprijinul protejării şi conservării mediului ambiant.

f) în domeniul sprijinirii tineretului

 • desfășurarea de  activităţi de promovare şi educare a tinerilor;
 • realizarea de activităţi de consiliere profesională şi îndrumare vocaţională în favoarea tinerilor, absolvenţilor.

g) în domeniul social

 • organizarea de acţiuni de caritate pentru sprijinirea persoanelor având probleme financiare şi de sănătate;
 • ajutorarea diferitelor categorii sociale, minorităţi de orice natură şi a altor persoane defavorizate  pentru  îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă.

 

În vederea atingerii  scopurilor şi obiectivelor propuse mai sus Asociaţia va desfășura programe

şi activităţi de informare, consiliere, educaţie, monitorizare.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

two × 2 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>