Criterii

REGULAMENT 

privind acordarea premiilor 

Asociaţiei de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava (ACCES)

Criterii acordare premii

 

Indicator Descriere indicator Punctaj indicator Evaluare*
I. Lucrarea științifică evaluată
Conținutul

științific

Gradul de noutate Lucrarea este una nouă, inovativă,

nu există lucrări similare

în literatura

de specialitate

națională/internațională

20,00
Gradul de originalitate

al temei abordate

Tema abordată este una originală 10,00
Cuvintele cheie folosite Adecvarea cuvintelor

cheie la conținutul lucrării

5,00
Structura

lucrării

Respectarea normelor de

elaborare a unei lucrări științifice

Citarea corespunzătoare în text 5,00
Inexistența unor suspiciuni de plagiat 5,00
Succesiunea logică a capitolelor 5,00
Claritatea și coerența exprimării 5,00
Limbajul folosit și

termenii de specialitate

5,00
Relevanța surselor

bibliografice folosite

Raport surse străine / autohtone > 1 5,00
Raport jurnale / alte surse > 1 5,00
Vizibilitatea

lucrării

Impactul demonstrat prin citări

(referință Google Scholar,

fără autocitări/semiautocitări)

Citări în cărți de specialitate 5,00
Citări în reviste științifice 5,00
Alte citări 5,00
Recenzii ale lucrării În țară de autori români 5,00
În străinătate de orice fel de

autori sau în țară

de autori străini

10,00
Total I. 100,00
II. Evaluarea autorilor conform CV-ului acestora 

* punctajele acordate pot fi și fracționare, dar în pași de 0,5 puncte.

 

 

Autor – posibile criterii

  1. Activitati didactice
  2. Activitati stiintifice: nr. realizări raportate la vârstă; impactul publicațiilor; nr. studii ISI în reviste cu FI pozitiv; nr. lucrări BDI; nr. și relevanță contracte de cercetare.
  3. Activități administrative
  4. Alte lucruri speciale menționate de autor sau de referent.